Maig
02
Dimecres
GESTIÓ ÀGIL DE TASQUES AMB SCRUM (DESENVOLUPAMENT DEL TALENT ( 12 hores)
Maig
07
Dilluns
COMUNICAR AMB ÈXIT (DESENVOLUPAMENT DEL TALENT) ( 8 hores)
Maig
14
Dilluns
ACONSEGUEIX RESULTATS EN LES TEUES METES PERSONALS I PROFESS ( 12 hores)